tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA
    Simplice RAZAFINDRAZAKA est le fils de ANDRIANJOHANY, frère de RAFARAVAVY RASALAMA MARTIORA      
  ANDRIANJOHANY          
         
  RAKOTOVAO Simplice RAZAFINDRAZAKA RAVAONIRINA (Nenivao) Rtoa RAMIRA      
               
               
    RAKOTOVAO   Rtoa RAKETAMANGA      
   
Justin RAZAKA Berthine RAZAFINDRAFARA Juliette RATSIORIMISA RAKOTO BERT Jeannette RASOANALIMANANA Joseph RAVALISON    
               
               
    Rtoa RAVAONIRINA (Nenivao)   RAKOTOLAHY      
             
             
               
               
    Rtoa RAMIRA   ANDRIANTSEHENO      
             
      Paul RANAIVO        
               
               
               
             
               
               
               
               
             
    RAKOTOVAO   Rtoa RAKETAMANGA      
   
Justin RAZAKA Berthine RAZAFINDRAFARA

Juliette RATSIORIMISA

RAKOTO BERT Jeannette RASOANALIMANANA Joseph RAVALISON    
               
               
    Justin RAZAKA   RAZANADRAIBE      

Justine

RATSARAIBE

Charles RAZAFINDRAKOTO

Louise

RAZAFITSARA

Henriette RAZAFINDRAKETAKA

Claire

RAHARISOA

Clarice 

RAFARASOA

Suzanne RAHARILINA

Marcel RAZAKA RAZORILINA
               
               
    Berthine RAZAFINDRAFARA   Jean Baptiste RAJAONARIVELO        
             
      Denise Jeanne RAJAONARIVELO        
               
               
  Juliette RATSIORIMISA   Justin RANARISON        
         
   Edmond RAKOTOVAO Jeanne RAHARISOA Raymond RAHARISON        
               
               
  RAKOTO BERT   Marguerite RAZAFINDRATAVY        
 
       
  Willy RAMIRASON  

Médéric .REALISON

 

 

     
               
  RAKOTO BERT   Meltine RAZAFIARISOA        
         
  Richard RABEMANANJARA   Clark RAZAKASOA        
               
               
  Jeannette RASOANALIMANANA   Fredy RAJAOFERA        
         
   

Lucienne

RAFERAHARISOA

         
               
               
  Joseph RAVALISON     Félicie RANOROSOA      
     
  William RAVALISON

Léon RAVALISON

Yvonne Laurette RAVALISON

Simone ODETTE RAVALISON      
               
       
               
               
          Page suivante