tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA

USEFUL INFORMATION.


To help you find the names that interest you more easily and quickly, below you will find the position of each family member in the family trees.


p.1 Simplice Razafindrazaka.

p.2 Justin Razaka.

p.3 Rtoa Ramira / Andriantseheno / Paul Ranaivo.

p.4 Justin Razaka / Berthine Razafindrafara / Juliette Ratsiorimisa / Rakoto Bert /Jeannette Rasoanalimanana/ Joseph Ravalison.

p.5 Berthine Razafindrafara.

p.6 Clarice Rafarasoa.

p.7 Jeannette Rasoanalimanana.

p.8 Jeanne Raharisoa.

p.9 Gabriel Andriantseheno.

p.10 André Jocelyn Rajaonarivony.

p.11 Fleury Odette Andriamanana.

p.12 Louise Razafitsara.

p.13 Berthine Razafindrafara.

p.14 Jean Roussel Andriamiakatra.

p.15 Julie Céline Andriamiakatra Ratsiory.

p.16 Bakoliarisoa Yvonne Rakotomavo.

p.17 Yvonne Laurette Ravalison.

p.18 Raymond Raharison.

p.19 René Rabetsimialona.

p.20 Charlotte Ratsiverihanta (Bako).

p.21 Jaona Rakotovao / Jeannelle Razaiarisoa.

p.22 Herisoa Thierry Andriamiakatra.

p.23 Suzanne Raharilina.

p.24 Andrée Janine Ramaroson.

p.25 Jean Emmanuel Rabetsimialona.

p.26 Raymond Rabetsimialona.

p.27 Clermond Rabetsimialona.

p.28 Malalatiana Perlyss Ravaoarinirina.

p.29 Lucien Razah Rakotondravohitra.

p.30 Daniel Rakotondravohitra.

p.31 Mariette Ramihantaharisoa.

p.32 Denise Rajaonarivelo / Raymond Andriamasinoro.

p.33 Rtoa Raharimisa / Charles Randriambololona.

p.34 Rakoto Bert / Médéric Realison.

p.35 Jean Roussel Andriamiakatra.

p.36 Louis Rakotovao

p.37 Ernest Randriambololona

p.39 Justin Razaka, Razanadraibe, les enfants

p.40 Juliette Ratsiorimisa, les enfants

p.41 Justin Razaka / Justine Ratsaraibe

p.42 Justine Ratsaraibe / Christine Razafindrafara

p.43 Henriette Razafindraketaka / Rakotoarivelo

p.44 Familles Louise Razafitsara / Justine Ratsaraibe / Clarice Rafarasoa

p.45 Lalanirina Razanadraibe / Charles Razafindrakoto / Honoré Zakanirina

p.46 Familles Juliette Ratsiorimisa / Justine Ratsaraibe

p.47 Clarice Rafarasoa / Justin Razaka / Razanadraibe

p.48 Clarice Rafarasoa

p.49 Rodin / Jocelyne / Fleury / Guy / Alain / Serge / Eddy

p.50 Familles Justin Razaka / Clarice Rafarasoa

p.51 Guy / Rodin / Alain / Jocelyne

p.52 Eddy / Fleury / Jocelyne / Fleury

p.53 Rodin / Guy / Alexis

p.54 Alain / Clarice / Denis / Jocelyne

p.55 Serge / Jocelyne / Eddy

p.56 Eddy / Jocelyne / Serge / Delphine / Marie / Virginie / Mathieu

p.57 Virginie / Clarice / Sylvia / Rodin / Eddy / Delphine

p.58 Rodin / Nathalie / Alain / Mathieu / Virginie / Eric / Sophie

p.59 Rodin


A certain number of the above pages contain several links which will take you to other family-members.