tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA

 

   

 

   
Clarice Rafarasoa et son époux, Denis Andriamanana
 
 


Clarice Rafarasoa à 6 ans avec ses parents, Justin Razaka et Rtoa Razanadraibe