tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA
 

Rtoa RAVALINISA et PASTEUR RAKOTONDRAVOHITRA => 4 enfants:

 

1.Charlotte RATSIVERIHANTA (Bako)
2.Lucien RAKOTONDRAVOHITRA
3.Daniel RAKOTONDRAVOHITRA
4.Mariette RAMIHANTAHARISOA

_________________________________

 

Les descendants de Lucien RAZAH RAKOTONDRAVOHITRA

 

Lucien RAZAH RAKOTONDRAVOHITRA + Yvonne RANDAMINA ===> 3:

 

Jocelyn Andriatsarafara RAZAH RAKOTONDRAVOHITRA
Jeannot Parfait Andriamialinisa RAKOTONDRAVOHITRA
Yvon Claude Lucien RAKOTONDRAVOHITRA


Lucien RAZAH RAKOTONDRAVOHITRA + Olivette ===> 1 :

Myra Maud RAKOTONDRAVOHITRA
_________________________________

 

Jocelyn Andriatsarafara RAZAH RAKOTONDRAVOHITRA + Hantamalala RAVONIARISOA ===> 2:


Rindra Naly RAZAH
Hobisoa Nalitiana RAZAH
_________________________________

 

Jeannot Parfait RAKOTONDRAVOHITRA + Aimée RAMANOELINA ===>3:


Ranto Tsiory ANDRINIRINA
Josia RAKOTONDRAVOHITRA
Sitraka Tsiafoy RAKOTONDRAVOHITRA
-----------------------------------------------------

 

Ranto Tsiory ANDRINIRINA + Patrick RAKOTOARIMANANA ===> 1:


Helihanta RAKOTOARIMANANA
_________________________________

 

Yvon Claude Lucien RAKOTONDRAVOHITRA + Felicienne RALIARIVO ===> 2:


Tatiana RANDAMINA
Tojonarivo RAKOTONDRAVOHITRA
----------------------------------------------------


Tatiana RANDAMINA + Ralph RAKOTOARINIA ===> 2:


Coralie RAKOTOARINIA
Chloe RAKOTOARINIA
----------------------------------------------------

 

Myra Maud RAKOTONDRAVOHITRA + Pascal BOUTRON
__________________________________


 
Page précédente   Page suivante