tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA
 

Rtoa RAVAOARINERA et Joseph RABETSIMIALONA => 5 enfants:

 

1.René RABETSIMIALONA
2.Jean Emmanuel RABETSIMIALONA
3.Raymond RABETSIMIALONA
4.Clermond RABETSIMIALONA
5.Malalatiana Perlyss RAVAOARINIRINA
_________________________________

 

DESCENDANTS DE RAYMOND RABETSIMIALONA

 

Raymond RABETSIMIALONA et Liliane Holisoa RAVAOARIMANGA => 4 enfants:

 

Jacky ANDRIANTSIALONINA
Christian Jaona ANDRIANTSIALONINA
Olivia Holisoanirina ANDRIANTSIALONINA
Lysiane Fanjasoa ANDRIANTSIALONINA
_________________________________

 

Jacky ANDRIANTSIALONINA et Hantamalala ANDRIAMANANTSOA => 2 enfants:

 

Eric Nantenaina ANDRIANTSIALONINA
Elodie Alisoa ANDRIANTSIALONINA
_________________________________

 

Olivia Holisoanirina ANDRIANTSIALONINA et RAMANANKORAISINA => 1 enfant:


Tiana Nantenaina ANDRIANTSIALONINA
_________________________________

 

Lysiane Fanjasoa ANDRIANTSIALONINA et Francis RAJAOFETRA => 2 enfants:


Liantsoa Francou RAJAOFETRA
Nomentsoa RAJAOFETRA

________________________________

 
Page précédente   Page suivante