tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA

N°1: Alain N°2: Serge N°3: Eddy N°4: Guy N°5: Jocelyne N°6: Rodin N°7: Fleury.

Sarin'Ny fianakavian'i Denis Andriamanana sy Clarice Rafarasoa manontolo (taona 1971)