tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA

 

Because of the big number of Simplice RAZAFINDRAZAKA's descendants, we invite you to refer to the different pages containing every family's detail . Only Justin RAZAKA's family can be seen here.  

 

FIRST GENERATION.
RAZAFINDRAZAKA and RAZANABAHOAKA. DECEASED.
 
SECOND GENERATION.
RAKOTOVAO and Rtoa RAKETAMANGA. DECEASED.
 
THIRD GENERATION.
Justin RAZAKA and RAZANADRAIBE. DECEASED.
 
FOURTH GENERATION.
Justine RATSARAIBE, Charles RAZAFINDRAKOTO, Louise RAZAFITSARA, Henriette RAZAFINDRAKETAKA, Claire RAHARISOA, Clarice RAFARASOA, Suzanne RAHARILINA. ALL DECEASED.  Marcel RAZAKA RAZORILINA.
 
FIFTH GENERATION.
Samuel Rakotondrazaka Andriamiakatra, Jean Roussel Andriamiakatra (DECEASED), Lucie Berthe Razafindraibe, Julie Céline Ratsiory (DECEASED), Victorine Angéline Razafiarisoa (DECEASED), Agnès Christine Razafindrafara (DECEASED), Monique Yvonne Rakotomavo, Léa Volasoa Andriamiakatra Rakotomavo.

Lalanirina Razanadraibe (DECEASED), Honoré Zakaniaina Razafitsiarovana, Jean Charles Razafindrakoto, Hubert Rakotovao.

Auguste Razafindralambo (DECEASED), Raymond Razafindralambo (DECEASED), Roger Razafindralambo, Lala Razafindralambo, Rémi Razafindralambo, Pierre Razafindralambo

Julie Rasendrasoa, Rachel Razanadraibe (BOTH DECEASED).

Rodin Andriamanana, Jocelyne Aimée Andriamanana, Fleury Odette Andriamanana, Guy Gérard Andriamanana (DECEASED), Eliane Brigitte Andriamanana (DECEASED),Alain Michel Lucien Andriamanana, Serge Patrick Andriamanana, Eddy Franck Andriamanana, Jean Mamy Andriamanana (DECEASED).

Suzette Michelle RAJAONARIVONY, André Georges Jocelyn RAJAONARIVONY (deceased), Sylvie Irène RAMBOARINA, Solange RAMANANJANAHARY, Sahondra RAMANANJANAHARY, Volasoa Suzanne RAMANANJANAHARY, Volamamy Suzy RAMANANJANAHARY (deceased), Simone Flore ANDRIANTSARA, Joëlla Saholy Lantonirina ANDRIANARIVELO, Alain RAKOTOARIVELO.

Marcellin Andriantseheno Razakamahefa, Toky Razakamahefa, Harizaka Tantely Ramanambonina.
 
SIXTH AND SEVENTH GENERATIONS.

The descendants of the following people:

Samuel Rakotondrazaka Andriamiakatra,
Jean Roussel Andriamiakatra.
Lucie Berthe Razafindraibe,
Julie Céline Ratsiory.
Victorine Angéline Razafiarisoa.
Agnès Christine Razafindrafara.
Monique Yvonne Rakotomavo,
Léa Volasoa Andriamiakatra Rakotomavo.
Lalanirina Razanadraibe.
Honoré Zakaniaina Razafitsiarovana.
Jean Charles Razafindrakoto.
Hubert Rakotovao.
Auguste Razafindralambo.
Raymond Razafindralambo.
Roger Razafindralambo.
Lala Razafindralambo,
Rémi Razafindralambo.
Pierre Razafindralambo.
Julia Rasendrasoa.
Rachel Razanadraibe.
Jocelyne Aimée Andriamanana.
Fleury Odette Andriamanana.
Guy Gérard Andriamanana.
Alain Michel Lucien Andriamanana.
Eddy Franck Andriamanana.
Suzette Michelle Rajaonarivony.
Jocelyn André Georges Rajaonarivony.
Sylvie Irène Ramboarina.
Solange RAMANANJANAHARY
Sahondra RAMANANJANAHARY
Volasoa Suzanne RAMANANJANAHARY
Volamamy Suzy RAMANANJANAHARY
Simone Flore ANDRIANTSARA,
Joëlla Saholy Lantonirina ANDRIANARIVELO,
Alain RAKOTOARIVELO.
Marcellin Andriantseheno Razakamahefa.
Toky Razakamahefa.
Harizaka Tantely Ramanambonina.