tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA

 

 

Guy Gérard ANDRIAMANANA in his teen-age years.

   

   
Guy Gérard ANDRIAMANANA a few years before his death.