tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA
 

Gabriel Andriantseheno and Ramasiarivelo had 6 children:

1. Jacqueline Ramasisahondra Andriantseheno:

Jacqueline and Tiburce Bernard Rasoamanandriampeno ===> 3 children:


a) Ravaoarivelomananjanaka Volasoamanandriampeno,
- Alvin Randrianantenaina 

b) Niaina Ramasiarivelo Rasoamanandriampeno,

c) Louisiane Mbolasoamanandriampeno.
Louisiane and Fidiniaina Christian Rabe ===> 1 child:

Stéphanie Andoniaina Rabe.
 
2. Raphaël Lalao Ramasy Andriantseheno : 

Raphaël Lalao Ramasy Andriantseheno and Lucie Razafinjanahary Rakotonavalona ===> 3 children: 

a)  Miary Rakotonavalona Andriantseheno.
Miary and Nirisoa Razaimihanta ===> 2 children:
Miarisoa Gabriel Andriantseheno, Soary Gaelle Andriantseheno.

b) Ny Andry Rakotonavalona Andriantseheno 
Ny Andry Rakotonavalona Andriantseheno and Patricia Raharinosy ===> 2 children:
Tanya Andriantseheno, Tony Andriantseheno.

c) Masimandroso Rakotonavalona Andriantseheno

Masimandroso Andriantseheno and Cécilienne Hortensia Andriamampionona ===> 2 children:
Ken Andriamampionona Andriantseheno, Karen Andriamampionona Andriantseheno.
 
3. Dorette Saholiarifara Ramasy Andriantseheno: 

Dorette Saholiarifara Ramasy Andriantseheno and Eugène Eloi Ratovondrahona ===> 4 children:

a) Christian Hery Ratovondrahona.
Christian Ratovondrahona and Dorothée Prisca Ratsimba ===> 2 children:
Hery Loïc Ratovondrahona, Tsiverisoa Christelle Ratovondrahona.

b) Eloi Ndrianaina Ratovondrahona.
Eloi Ratovondrahona ===> 1 child: Fara Pauline Ratovondrahona.

c) Norotiana Patricia Ratovondrahona.

d) Iandry Thierry Ratovondrahona
Iandry Ratovondrahona and Malala Daniela Ramiandrisoa ===> 3 children:
Soaina Ratovondrahona, Hasina Ratovondrahona, Mandresy Ratovondrahona.
 
4. Mamiharisoa Désirée Ramasy Andriantseheno.

Mamiharisoa Désirée and Ernest William Rakotoniaina ===> 1 child:
Erick William Rakotoniaina.

Erick William Rakotoniaina and Josiane Razafindrakoto ===> 1 child:

Jonathan Rakotoniaina.

Jonathan Rakotoniaina and Dominique Ralaivao ===> 1 child:
Ashley Maevatia Rakotoniaina.
 
5. Verosarindra Gabrielle Ramasy Andriantseheno.

No descendants.
 
6. Nivosarindra Gabine Ramasy Andriantseheno.

Nivosarindra and Richard Iréné Randrianantoandro ===> 8 children:

a) Niriarisoa Andriantseheno Randrianantoandro.
Niriarisoa and Andry Seheno Randrianomenjanahary ===> 1 child:
Koto Seheno Randrianomenjanahary.

b) Nirina Gino Randrianantoandro.
Nirina Gino and Veroniaina  ===> 2 children:
Koloina Prisca Randrianantoandro, Hafaliana Princy Randrianantoandro.

c) Niritiana Alain Randrianantoandro.
Niritiana Alain and Fara Aina Rajaoniso ===> 2 children:
Henintsoa Annie Randrianantoandro, Harena Alicia Randrianantoandro.

d) Nirintseheno Randrianantoandro.


e) Nirindra Serge Randrianantoandro.
Nirindra Serge and Bozo Eliza Rasoarimalala ===> 1 child:
Anjara Nirina Christina Randrianantoandro.

f) Nirimparany Christian Randriamparany.
Nirimparany Christian and Haingonirina Sylvia Razafimandimby ===> 2 children:
Nantenaina Andy Randrianantoandro, Anthony Randrianantoandro.

g) Nirify Eric Andrianantoandro.

h) Nirintsoa Richard Randrianantoandro.
Nirintsoa Richard is married to Nanja.

 
Previous page     Next page