tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA
 

Rtoa RAVALINISA and Pastor RAKOTONDRAVOHITRA had 4 children:

 

1.Charlotte RATSIVERIHANTA (Bako) 
2.Lucien RAKOTONDRAVOHITRA 
3.Daniel RAKOTONDRAVOHITRA 
4.Mariette RAMIHANTAHARISOA
_________________________________

 

The descendants of Daniel RAKOTONDRAVOHITRA (deceased in 2004) 

Daniel RAKOTONDRAVOHITRA and Christine RASOAZANANY (deceased in 1996)===> 7 children

Dani RAKOTONDRAVOHITRA 
Nirina RAKOTONDRAVOHITRA 
Mamy Daniela RAKOTONDRAVOHITRA 
Auberlin RAKOTONDRAVOHITRA 
Nisa RAKOTONDRAVOHITRA 
Tiana Nelly RAKOTONDRAVOHITRA 
Hery Patrick RAKOTONDRAVOHITRA 
________________________________________ 
 

Dani RAKOTONDRAVOHITRA and Hanta RAVELOARIMALALA ===> 3 children:

Angelin Aroniaina RAKOTONDRAVOHITRA. Spouse: Mirah Rand...
Nantenaina RAKOTONDRAVOHITRA 
Ambinintsoa RAKOTONDRAVOHITRA 
-------------------------------------------------------------- 
 

Nirina RAKOTONDRAVOHITRA and Olivier RAKOTOARIMANANA ===> 3 children

Andry RAKOTOARIMANANA. Spouse: Sarindra. 
Ranto RAKOTOARIMANANA ===> 2 children.
Hasina RAKOTOARIMANANA and Jessica ===> 1 child. 
-------------------------------------------------------------- 


Mamy Daniela RAKOTONDRAVOHITRA and Voahirana ANDRIANIALA ===> 3 children:

Davidson RAKOTONDRAVOHITRA 
Rova RAKOTONDRAVOHITRA ===> 1 child.

Felana RAKOTONDRAVOHITRA 


------------------------------------------------------------- 


Auberlin RAKOTONDRAVOHITRA and Hanta RABENARIVO ===> 1:

Mialy RAKOTONDRAVOHITRA 
------------------------------------------------------------- 


Nisa RAKOTONDRAVOHITRA and (1) Bakoly RASOARIVELO and (2) Vola SEHENOSON

Masinandriana RAKOTONDRAVOHITRA ===> 1 child.

Rotsinandriana RAKOTONDRAVOHITRA

 
------------------------------------------------------------ 
 

Tiana Nelly RAKOTONDRAVOHITRA and José Mickäel MICHON ===> 4 children:

Prisca Valérie MICHON 
Angelo Valentin MICHON 
Alexandre Mickäel MICHON

Victoria Nelly MICHON 

 
-------------------------------------------------------------- 

Hery Patrick RAKOTONDRAVOHITRA. Spouse: Juliette RAZANAMAVO. 
__________________________________________

 
Previous page   Next page