tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA
 

Rtoa RAVAOARINERA and Joseph RABETSIMIALONA had 5 children:

1.René RABETSIMIALONA
2.Jean Emmanuel RABETSIMIALONA
3.Raymond RABETSIMIALONA
4.Clermond RABETSIMIALONA
5.Malalatiana Perlyss RAVAOARINIRINA
_________________________________

 

THE DESCENDANTS of CLERMOND RABETSIMIALONA

 

Clermond Salomon RABETSIMIALONA and Charlotte RALALAHARIMANGA ===> 5 children:


Mbolatiana RABETSIMIALONA
Lovanirina RABETSIMIALONA
Lantoarivao RABETSIMIALONA
Ny Andonirina RABETSIMIALONA
Sitraka Tsilavina RABETSIMIALONA
------------------------------------------------------


Mbolatiana RABETSIMIALONA and Mamitiana Dody RASAHOBY ===> 2 children:


Rojotiana RASAHOBY
Rovatiana Dody RASAHOBY
------------------------------------------------------


Lovanirina RABETSIMIALONA and Liva Ramasitera RANDRIANOMANANA ===> 2 children:


Valisoa RANDRIANOMANANA
Voarisoa RANDRIANOMANANA
-------------------------------------------------------


Lantoarivao RABETSIMIALONA and Jean Jocelyn RAZAFINANDRIANA ===> 2 children:


Mireillah RAZAFINANDRIANA
Anthony José RAZAFINANDRIANA
__________________________________

 

 
Previous page   Next page