tetiaran'ny taranak'i Justin RAZAKA
 
André Georges Jocelyn RAJAONARIVONY (25.01.1953 - 24.02.1999), son of Suzanne RAHARILINA and spouse of Jacqueline RAZANABENJA (15.05.1953 - 22.10.2001)

had 4 children:


1.Jeanne Helloise RAJAONARIVONY.

2. Herbert Miarisoa RAJAONARIVONY.

3. Jackie Henintsoa RAJAONARIVONY.
 

4. Josiane Mandimbisoa.


1. Jeanne Helloise RAJAONARIVONY have 2 children :
            - Jaonary Manohisoa RANDRIAMALALA 
            - Jaonary Riantsoa FENOMANANA.

2. Herbert Miarisoa RAJAONARIVONY.

3. Jackie Henintsoa RAJAONARIVONY 
married:
Nirina Herizo RAKOTOMAMONJY.
They have 2 children :
            - Sophie Nandrianina RAKOTOARIVONY.
            - Chrisnah Fitahiana RAKOTOARIVONY .

4. Josiane Mandimbisoa RAJAONARIVONY.

 

 

 

 
Previous page     Next page